Ежегодното пролетно размножаване на мечоопашатите раци на източния бряг на Северна Америка е жизненоважен източник на храна за ежегодната миграция на милиони морски птици.

Сега златна треска за 18 милиарда относно задължителните Covid-19 ваксини заплашва този древен ритуал на атлантическия бряг. Производителите на ваксини планират да уловят десетки хиляди от тези примитивни и прекрасни морски създания. Синята кръв на мечоопашатия рак е единствения познат естествен източник на “limulus amebocyte lysate”, вещество, което улавя и премахва потенциално смъртоносен замърсител във ваксините наречен “ендотоксин“.

Мечоопашатият рак, известен още като подковообразен рак или меченосец е вид едро водно членестоного. Запазил се почти без промяна в продължение на последните 250 – 300 милиона години, този вид, обитаващ атлантическото крайбрежие на САЩ бива често наричан живо изкопаемо.

Всяка година фармацевтичните компании улавят половин милион атлантически мечоопашати раци, източват кръвта им, след което ги връщат в океана. След тази процедура много от тях умират. Заради тази практика, а също така и свръхулова на раци за стръв, този вид значително е намалял.

horseshoe crab blood horseshoe crab.orgПрез 1990 година биолозите установяват, че броя на раците в залива Делауеър, основното място за размножаването им, наброява около 1,24 милиона. През 2019 година техния брой е намалял до 335 211. Природозащитни организации смятат, че планирания улов заради ваксините може да доведе до изчезване на този вид.

Мечоопашатия рак вече е застрашен от изчезване. Търсенето на синята кръв на мечоносците за производството на Cоvid-19 ваксини може да доведе до тяхното заличаване и унищожаване на морската екосистема, която зависи от тях.

Освен подковообразния рак акулите са другите морски създания застрашени от бъдещото производство на Covid-19 ваксини.

Фармацевтичните компании използват мазния черен дроб на акулите, заради съставката в него наречена “скуалин”. Агент, който се използва във ваксините, за да предизвика по-силна имунна реакция.

Индустрията добиваща скуалин убива около 3 милиона акули всяка година. Много видове акули вече са заплашени от изчезване заради свръхриболова и търговията с перки, заради която се убиват 100 милиона акули в световен мащаб.

От всички 176 кандидати за ваксина за Covid-19, 5 използват агент основан на скуалина. MF59 съдържащ 9,75 милиграма скуалин е един от тези агенти. Ако MF59 бъде използван за производството на ваксини за всички хора на планетата, почти 250 00 акули трябва да бъдат убити, според “Shark Allies”, НПО за защита на акулите. В случай, че са нужни две дози от ваксината това число вече става 500 000.

Както виждате производството на ваксини изобщо не е природосъобразно и устойчиво. Covid-19 се появи, за да ни научи на редица уроци и най-вече, че трябва да спрем с унищожаването на природния свят.

Засега обаче остава големият въпрос: Ще успеем ли да се осъзнаем навреме, преди да заличим всичкия живот на Земята?

Източник: ChildrensHealthDefense.org

 

FB post