Усилията да се пропагандира рециклирането бяха повече от успешни. Това е изказване, което може да се чуе от някои еко активисти. С него те искат да обърнат внимание на факта, че потребителите смятат, че ако прилежно сортират своите стъклени, хартиени и пластмасови отпадъци не замърсяват планетата.

“Посланието относно рециклирането е толкова позитивно, че е станало причина да смятаме, че рециклируемият отпадък не е всъщност отпадък.” Флор Берлинген, директор на НПО “Zero Waste France”

Това не означава, че рециклирането е нещо лошо. Със сигурност е по-добро за природата, отколкото изхвърлянето на сметището или горенето на несортирания боклук. Има обаче нарастващо опасение сред екологичните активисти, че то може да допринесе за допълнително потребление и съответно отпадък.

Ако хората смятат, че могат да купят алуминиеви капсули за кафе, вода в пластмасови бутилки и дори нови коли, очаквайки, че всичко ще се рециклира и преизползва, това ще им позволи да потребяват с чиста съвест.

Моник Сън и Реми Трудел, професори от бостънския университет изучават потребителските модели на поведение и реакциите относно информационните кампании за рециклиране. Ето какво споделят те:

“Положителните емоции асоциирани с рециклирането могат да надвият отрицателните емоции асоциирани с разточителството.” – Моник Сън и Реми Трудел, професори от бостънския университет

В техния доклад те предупреждават, че информационните кампании за рециклиране не вършат добра работа, защото не показват икономическата и екологична цена от рециклирането. По този начин не поощряват предотвратяване създаването на боклук на първо място.

“Днес ние живеем в един много продуктивен капиталистически модел на свръхпотребление и свръхпроизводство. И може да видим, че това е несъвместимо с екологичните ни цели и поддържането живота на Земята.” Дейвид Корманд, член на ЕП

“В този смисъл рециклирането се е превърнало в извинение за използването на продукти за еднократна употреба и дори в оправдание.” Флор Берлинген

Рециклиращи внимавайте

Никой не оспорва, че рециклирането е добро за околната среда.

“В крайна сметка рециклирането има по-малък въглероден отпечатък и разчита по-малко на извличането на ресурси, отколкото създаването на нови материали.” обяснява Питър ван Бюкеринг, професор по икономика на околната среда в Свободния университет в Амстердам

Но той предупреждава, че “е опасно да твърдим, че рециклирането винаги има по-малък отпечатък, отколкото създаването на нови материали”, защото разходите и енергията използвани в процеса на рециклиране варират при различните материали.

Това твърдение обаче не се поддържа от рециклиращия сектор. Този бранш има нужда хората да продължават да създават боклук, за да има нужда от последващото му събиране, сортиране и преработването в нови продукти.

“Аз не противопоставям рециклирането на поправянето и преизползването. Те са взаимно допълващи се.” казва Емануел Катракис, главен секретар на Конфедерацията на европейските рециклиращи индустрии (EuRIC). Той добавя, че рециклирането носи огромни икономически ползи, защото е процес, който изисква много работни места.”

Според доклада на консултантската фирма Deloitte, публикуван през 2015г., са необходими 30 допълнителни работни места за рециклирането на пластмаса, сравнено с горенето или изхвърлянето й на сметището.

Съществува обаче и аргумент, според който този подход е погрешен. Вместо да се прави всичко по-лесно за преизползване и рециклиране, би трябвало хората да се замислят дали има смисъл изобщо да потребяват толкова много.

Част от проблема, според Ван Бюкеринг, е, че ЕС и правителствата могат много лесно да поставят правила за сортирането, събирането и рециклирането. Но е много по-трудно да се приемат закони спиращи хората да купуват неща, които всъщност не са им нужни.

“Правителствата предпочитат политиката подпомагаща рециклирането, отколкото предотвратяваща отпадъците.” казва той.

Ако следваме тази логика докрай, това ще означава радикална промяна на капиталистическата система. Затова компаниите предпочитат да ни натрапват ползите от рециклирането.

Големите компании за напитки като “Кока-кола” виждат рециклирането като част от решението за намаляване на техния отпечатък върху природата.

DqraZdFXcAA2iez

Кока-кола това ваше ли е?

“Опитваме се да докажем, че е възможно да затворим цикъла, но за да направим това бутилките трябва да се връщат обратно.” Бруно ван Гомпел, технически директор за Кока-Кола в Западна Европа.

Това негово изказване естествено прехвърля отговорността от компанията създаваща пластмасовите отпадъци, върху отделния потребител.

Линейна икономика

Със своя нов план за действие за кръгова икономика ЕК иска да лансира рециклирането и да постави минимални изисквания за рециклиране на материалите в продуктите и по този начин да подпомогне развитието на пазара за вторични материали.

Рециклирането е възприемано като ключов елемент на кръговата икономика подкрепяна от ЕС, но неговата ефективност зависи от правилното разделно изхвърляне на отпадъците от хората.

“Рециклирането изисква колективно усилие” казва Катракис.

В резултат на това милиони европейци са помолени да изхвърлят своя отпадък в съответните контейнери. Страните са принудени от ЕС постоянно да покриват все по-амбициозните цели относно рециклирането.

Според Европейската агенция по околна среда, от всичките 30 милиона тона изхвърлена пластмаса през 2015г., само 17% са събрани за преизползване или рециклиране.

“Вярвам, че правителствата могат да ни помогнат бутилките да не бъдат изхвърлени или изнесени за други пазари извън ЕС, и че има стабилност в данъчните режими.” казва Ван Гомпел от Кока-Кола.

5bcfcdc7a310eff369025c86

Протестиращи пред Европейския парламент в Страсбург 2018г.

Екологичните активисти оспорват, че прекаленото наблягане на рециклирането не прави икономиката по-кръгова. Точно обратното, прави я по-линейна или в най-добрия случай рециклираща.

Според Берлинген от Zero Waste France трябва да се приоритизира предотвратяването на отпадъците, както и да се насочат усилията към поправяне и преизползване на изхвърлените отпадъци.

“Не трябва да спираме да рециклираме, но трябва да има честен и откровен разговор по темата.” казва тя.

Компаниите трябва да правят повече, за да намалят отпадъците от опаковки като слагат своите продукти в опаковки, които могат да се преизползват, и като избягват опаковките за еднократна употреба.

“Потребителите могат усърдно да разделят своя боклук що се отнася до рециклирането, но производителите имат решаващата дума относно продуктовия дизайн.” Флор Берлинген

Затова е нужна системна промяна, за да преминем отвъд управлението на отпадъците и да постигнем истински преход към кръгова икономика.

Източник: Politico