Масовото топене на ледниците вследствие на глобалното затопляне е причинило значително изместване в оста на въртене на Земята от 1990 година насам, разкрива проучване. Това показва огромното влияние, което ние хората имаме върху планетата.

Географските северен и южен полюс са местата, където оста на въртене пресича повърхността на земното кълбо, но те не са фиксирани. Промените, в това как масата на планетата е разпределена, водят до изместване на оста и оттам на полюсите.

В миналото само естествени фактори като океанските течения и конвекция на разтопените скали в земните недра са били причина за това. Ново изследване обаче разкрива, че от 1990 година до днес заради топенето на стотици милиарди тонове лед на година в океана, вследствие на климатичните промени, е довело до преместване на полюсите в ново направление.

Учените откриват, че посоката на изместване на полюсите се е променила от юг на изток през 1995 година. Скоростта на изместване от 1995 до 2020 година е 17 пъти по-бързо отколкото между 1981 и 1995 година.

От 1980 година до сега полюсите са се изместили с 4 метра.

Учените използват  данни от сателита Грейс, изстрелян през 2002 година, за да открият връзката между топенето на ледниците и изместването на полюсите. Новото проучване открива, че човешката дейност е причина за това изместване още от 1990 година, както и че това води до още по-голяма загуба на лед.

Изследване, публикувано в списание “Geophysical research letters”, показва, че топенето на ледовете е основната причина за изместването на полюсите, но фактор за това е също изпомпването на подпочвена вода.

Подпочвената вода изкарана на повърхността заради питейни нужди или земеделие в крайна сметка намира своя път до морето. По този начин преразпределя масата по земното кълбо, като води и до по-бързо повишаване на морското равнище. През последните 50 години човечеството е изкарало 18 трилиона тона вода от дълбоки подземни резервоари.

Винсънт Хъмфри от университета в Цюрих казва: “Това изследване показва,  че разпределението на масата е толкова мащабно, че може да промени оста на въртене на Земята.” Въпреки това промяната в земната ос не е толкова голяма, че да окаже влияние върху ежедневния ни живот. Може да промени дължината на деня, но само с милисекунди.

Според някои учени заради промяната в земната ос вследствие на човешката дейност, новата геоложка епоха Антропоцена ( Епохата на хората) трябва да бъде обявена официално. Други следствия от Антропоцена са повишаването на въглеродните емисии, морското равнище, унищожението на природата, трансформирането на земята заради обезлесяването, фермерството и икономическото развитие.

Източник: Guardian

 

New banner