Най-големият завод в света проектиран да извлича въглеродния диоксид от въздуха и да го превръща в скали започна работа в Исландия. Компаниите зад този проект са швейцарската “Climeworks” и исландската Carbfix.

Заводът кръстен Orca на исландската дума “orka”, която означава енергия, се състои от четири части, всяка от които съдържа две метални кутии, които изглеждат като карго контейнери.

Построен от Climeworks, капацитетът на завода е 4 000 тона въглероден диоксид годишно. Според американската агенция за защита на околната среда, това се равнява на емисиите отделяни от 870 коли. Построяването на Orca е струвало между 10 и 15 милиона долара.

За да извлича въглеродния диоксид заводът използва вентилатори издърпващи въздуха в колектор, в които има филтър. Когато филтърът се напълни с въглероден диоксид, колекторът са затваря и температурата се повишава, за да се освободи въглеродния диоксид. След това висококонцентрирания газ може да бъде събран.

После следва процес, изобретен от компанията Carbix, който смесва въглеродния диоксид с вода и го инжектира на дълбочина 1000 метра в близките базалтови скали, където бива минерализиран. Според компанията сместа от вода и въглероден диоксид се превръща в скали за около две години и в хидрид на сярата за около четири месеца.

Защитниците на т.нар. “улавяне на въглерод” и съхраняването му вярват, че тази технология може да се превърне в основен инструмент за справяне с климатичните промени.

Критиците обаче твърдят, че технологията е все още твърде скъпа и може да отнеме десетилетия преди да се приложи в големи мащаби.

FB post