Денят на надхвърлянето отбелязва момента, в който колективно сме изчерпали количеството храна, дървесина и въглерод, които планетата може да произведе за една година. Този ден е като барометър показващ колко сме се отдалечили от устойчивия начин на живот.

Преди 20 години, през 1999г., Денят на надхвърлянето и бил на 29 септември. Това все още не е идеалния случай, при който денят съвпада с 31 декември или се пада дори в следващата година. Първият ден на надхвърлянето, през 1970г., е бил на 29 декември. Оттогава постоянно се измества все по-напред и по-напред. 2017г. той беше на 2 август. Тази година, както и през 2018-та се пада на 29-ти юли.

Вместо да се отчайват от Global Footprint Network, които се занимават с изчисляване на ресурсите на Земята и колко време отнема, за да се изразходят, се фокусират върху стратегии как да се изтегли денят на надхвърлянето назад.

Според основателя на GFN Матис Вакернейл, преминаването на икономиката към напълно въглеродно неутрална е най-мощният инструмент. Ако съумеем да намалим въглеродните емисии на половина, денят на надхвърлянето ще се премести назад с три месеца.

Тенденцията към преместване на този ден назад не е някаква фантазия. “Има много възможности да се подобри живота на хората и в същото време да се намали използването на ресурсите” казва той. И много от тези възможности са вече налице.

През последните 2 години, GFN провежда изследване заедно с енергийната корпорация Schneider Electric, за да определят какъв ефект имат настоящите технологии върху намаляване потреблението на ресурсите. Те са открили, че ако 100% от съществуващите в момента сгради се захранват с възобновяема енергия и са оборудвани с енергоспестяващи технологии, Денят на надхвърлянето ще се премести с 21 дена назад.

Според GFN промяната в начина ни на живот също е много важен фактор. Транспортът е отговорен за 17% от световните въглеродни емисии. Ако хората намалят наполовина употребата на личния си автомобил и го заместят с ходене, колоездене или обществен транспорт, Денят на надхвърлянето може да се премести с още 11,5 дена назад.

Друга област, в която нашият избор имат голямо значение е хранителната ни диета. Ако ядем 50% по-малко месо това може да премести Денят с 15 дена назад. Намаляването на изхвърлената храна ще ни спести още 10 дена.

Един от най-значимите и все още пренебрегвани фактори за намаляване потреблението на ресурсите е семейното планиране. “Не става въпрос да обвиняваме някой или да му казваме какво да прави” казва Вакернейл. По-скоро GFN се застъпва за равни права на жените, за да могат да вземат решения относно създаването на поколение. GFN отбелязват, че в общества, където правата на жените и достъпа до образователни и професионални възможности са равни с тези на мъжете, нивата на раждаемост са по-ниски. Увеличавайки този достъп ще ни спечели още един месец до 2050г.

Въпреки че индивидуалната промяна е много важна за намаляване употребата  на ресурси GFN отбелязва, че е нужна системна промяна. Архитектите, например, трябва да преосмислят дизайна на градовете, за да помогнат на хората да оставят своите коли настрана. Земеделието и хранителната индустрия трябва съзнателно да преустановят свръхпроизводството на месо и животински продукти и да се преориентират към по-устойчиви и възстановяващи системи.

Индустриите, които разчитат на природни ресурси, като дървесината, трябва да инвестират в алтернативи и облекчаващи стратегии. Залесяването на 350 милиона хектара ще премести Денят на надхвърлянето назад с 8 дена.

Вакернейл отбелязва, че чрез съсредоточаване върху решения да се премести Денят на надхвърлянето назад, GFN има за цел да докаже, че индивидуалните решения за запазване на природните ресурси не са напразни.

Ако крайната цел е да изравним нашето потребление с възможността на Земята да се възстановява, всяко едно решение и избор имат значение.

Източник: Fast company

 

FB post