Месото и по-специално “индустриалното месо” е вредно за планетата. Вече голяма част от месото в магазините идва от големи индустриални ферми. Тези ферми са част от унищожителна световна система на масово производство на месо и млечни продукти.

Тази система е задвижвана от супермаркети като Tesco, Sainsbury и Asda, както и от веригите за бързо хранене KFC, Burger King и Mc Donald’s. Повечето от тези марки купуват от компании собственост на JBS (Най-големият играч в производството на месо. Толкова голям, че годишните му въглеродни емисии се равняват на половината на тези, които петролните гиганти като Exxon Mobil, Shell и BP създават. Производство, което унищожава дъждовните гори на Амазония.)

GP0STOMH0 PressMedia 1024x683 1

Индустриална ферма за пилета

Индустриалното производство на месо изисква огромно количество земя. Горите, особено в Южна Америка, биват целенасочено изсичани и изгаряни всяка година, за да може добитъка да пасе и да се отглежда храна за милиардите животни във фермите.

Ето 7 причини защо индустриалното производство на месо е вредно за хората и планетата.

1. Причинява обезлесявания и горски пожари

Производството на месо е най-голямата причина за обезлесяванията в световен мащаб. В Бразилия фермерите преднамерено палят горски пожари, като тези в дъждовните гори в Амазония, за които гледате по новините, за да разчистят място за отглеждане на добитъка или соя.

GP02RDP PressMedia 1024x688 1

2. Засилва климатичните промени

Ефекта върху климата от производството на месо е огромен. Грубо казано той се равнява на емисиите отделяни от всички коли, камиони и самолети в света взети заедно.

Когато горите бъдат унищожени, за да се произвежда месо, милиарди тонове въглероден диоксид биват отделяни в атмосферата, ускорявайки глобалното затопляне. Падналите дървета често биват изгаряни, което създава още повече парникови емисии.

Живите дървета са важни за поглъщането на въглероден диоксид от атмосферата. Ако ги отсичаме, повече няма как да ни помагат в битката с климатичните промени.

3. Тласка Амазония към повратната й точка

Дърветата в Амазонската джунгла създават свой собствен дъжд, който поддържа цялата гора жива и здрава. Ако обезлесяването продължава с тези темпове, Амазония ще достигне повратна точка, след която ще престане да бъде дъждовна гора.

Това би имало опустошителен ефект върху хората и животните, които живеят там и зависят от гората директно. Ще доведе до по-малко валежи, оказвайки влияние върху питейната вода и напояването в големи части в Южна Америка. Всичко това ще доведе до промяна на климата дори и в други части на света.

4. Отговорно е за нарушаване човешките права и разграбване на земята

Местното туземно население в Амазония е на първа линия в борбата за запазване на дъждовните гори. Разследване на Грийнпийс Бразилия открива, че въоръжената охрана работеща за производителя на соя Агронегосио Естрондо измъчва, задържа, отвлича и убива членове на местната общност “geraizeira”.

В същото време президента Болсонаро и неговото правителство мълчаливо окуражават нелегалната сеч, миньорите и фермерите да окупират земята на туземните общности. Масовия производител на месо JBS няколко пъти е свързан с доставчици, които действат нелегално на защитена туземна земя.

Фермите за добитък и соя производителите в Бразилия е доказано, че се облагодетелстват от модерното робство.

GP0STU59N PressMedia 1024x683 1

Фермерът Дона Жо и синът му Жоао, на снимката, изгубват почти всичко по време на пожарите през 2019г.

5. Причинява изчезването на хиляди видове

Разчиствайки горите, унищожавайки хабитати и използвайки пестициди за отглеждането на фураж, месната индустрия причинява изчезването на хиляди видове, много от които дори още не са открити.

GP0STTKHA PressMedia 1024x683 1

Загубвайки почти 38% от хабитата си ягуарите в Бразилия са застрашени от изчезване.

Ние зависим от здравата околна среда, за да оцелеем. Огромното разнообразие и богатство на естествения свят, накратко наричано биоразнообразие, е от жизненоважно значение за храната, чистата вода и лекарствата. Бързата загуба на биоразнообразието, основно причинявано от индустриалното фермерство, може да бъде заплаха голяма колкото климатичните промени.

6. Увеличава риска от бъдещи пандемии като тази от Covid-19

Унищожаването на горите и други диви области за отглеждане на животни е основната причина за новите инфекциозни болести. 2/3 от новите болести произлизат от животните. Изсичането и изгарянето на горите води до по-близък контакт на дивите животни с хората и по-лесно преминаване на смъртоносен вируси от тях към нас.

Но това не е единствения риск от болести заради месната индустрия. Фермите могат да увеличат риска от разпространение на болести, между животните и от животните към хората. Рискът е по-голям при индустриалното производство на месо, защото там огромен брой животни са скупчено на малко място, а самите животни са със слаба имунна система. Това означава, че вирусите могат да се развиват по-бързо и имат потенциала да се пренесат върху хората.

 7. Не е ефикасен начин за изхранване

Компаниите често спорят, че индустриалното месо е ефикасен начин да се произвежда храна, но това изобщо не е така. Над 1/4 от земята се използва за отглеждане и изхранване на животните за месо. За да се произведе един килограм пилешко месо са необходими 3,2 кг фураж.

Ако всички преминат на растителна диета ще ни бъде нужна 75% по-малко земя, отколкото използваме днес. Площ еквивалентна на САЩ, Китай, Европа и Австралия взети заедно. Това е така, защото е нужна по-малко земя, за да се отгледа храна консумирана директно от хората, отколкото да се изхранват животни, които после хората ядат.

World Map by Land Use 01

Заключение

Всичко това е свързано не само с индивидуалния избор на потребителите, но и с решенията на големите играчи супермаркети, вериги за бързо хранене и други. Това, което може да направи всеки един от нас е да намали или спре консумацията на месо и да изиска, чрез подписки и други начини, от компаниите да спрат използването на индустриално месо.

Източник: Greenpeace

New banner