Повече от 11 000 учени от 153 страни обявиха извънредно климатично положение и предупредиха, че “нечувано човешко страдание” е неизбежно ако не променим начина, по който живеем.

“Обявяваме ясно и недвусмислено, че планетата Земя е изправена пред извънредна климатична ситуация. За да осигурим устойчиво бъдеще трябва да променим начина, по който живеем. Това изисква значителни трансформации в начина, по който световното общество функционира и взаимодейства с природните системи.”

Няма време за губене казват учените:
“Климатичната криза е тук и се засилва по-бързо отколкото повечето учени са очаквали. Тя е по-сурова от предвиденото, застрашавайки екосистемите и съдбата на човечеството.”

Учените са били окуражени за своето изявление от настоящата вълна на загриженост от страна на климатичните стачки и декларирането на извънредна климатична ситуация от много градове и правителства по света.

Изявлението е публикувано в списание “BioScience” по случай 40 годишнината от първата световна климатична конференция състояла се в Женева през 1979г. Изявлението е съвместна работа на десетки учени и подкрепено от още 11 000 други учени от 153 страни.

Те заявяват, че спешни мерки са необходими включително: преустановяване увеличаването на населението, оставяне на изкопаемите горива под земята, спиране унищожението на горите и значително намаление на консумацията на месо.

Професор Уилям Рипъл от университета в Орегон и водещ автор на изявлението  споделя, че е бил подтикнат да го инициира от екстремното време, което наблюдава. Ключова цел на предупреждението е да се определи цял набор от “жизненоважни индикатори” за причините и ефектите на климатичната криза.

 

1

“Широк спектър от показатели трябва да се наблюдава, включително ръста на човешкото население, консумацията на месо, загуба на растителната покривка, енергийно потребление, субсидии за изкопаеми горива и годишни икономически загуби в следствие на екстремното време.” споделя съавтора на изявлението Томас Нюсъм от университета в Сидни.

Други обезпокояващи знаци за човешката дейност определени от учените са нарастването на световния БВП и ескалиращия броя на пътуващите със самолет хора. Учените споделят, че

“Климатичната криза е тясно свързана с прекомерното потребление в следствие на охолния живот”.

Особено притеснителни тенденции в следствие на човешките дейности са увеличаване на температурата на океана и земята, повишаване на морското равнище и екстремното време.

“Въпреки 40 години преговори относно климата, с малки изключения, се провалихме в справянето с това опасно положение. Особено обезпокоителни са потенциалните необратими климатични повратни точки.Тези климатични верижни реакции могат да предизвикат значително разрушение на екосистемите, обществото и икономиката , правейки огромни части от Земята необитаеми.”

Целта на учените е спешно да разпространят тези жизненоважни показатели, които ще позволят на политиците и обществото да разберат мащаба на кризата, да преосмислят приоритетите и да действат спрямо тях.

 

2

“Не е необходимо да си учен, за да разбереш от графиките, че нещата не отиват на добре. Но все още не е прекалено късно.” казва Нюсъм.

Учените виждат някои окуражаващи знаци като намаляване на раждаемостта в световен мащаб, увеличаване на слънчевата и вятърна енергия и оттеглянето на субсидиите от изкопаемите горива.

Те определят набор от спешни мерки:

– По-ефективно използване на енергията и налагане на строги въглеродни такси, за да се намали употребата на изкопаеми горива.

– Стабилизиране на световното население (в момента раждаемостта е 200 000 човека на ден) – като се използват етични мерки като по-добро образоване на момичетата.

– Прекратяване унищожаването на природата и възстановяване на горите.

– Преориентиране значително към растителна диета и намаляване консумацията на месо и изхвърлянето на храна.

– Поставяне на цели различни от увеличаване на БВП

Учените заявяват, че такива трансформиращи промени гарантират по-голяма социална и икономическа справедливост и благоденствие за всички, отколкото настоящата бизнес практика.

“Подобни незабавни действия са нашата единствена надежда да продължим да съществуваме на планетата Земя, нашия единствен дом.”

Източник: The Guradian

 

FB post