Индонезийското правителство иска да реализира безумен проект, който ще има последствия върху цялата планета. Обширните торфено-блатисти гори на Борнео скоро могат да бъдат унищожени заради индустриални ферми за ориз. Близо 200 индонезийски неправителствени организации заявяват твърдо “НЕ” на този план.

Това беше абсолютна грешка първият път и сега индонезийското правителство иска да повтори същата грешка. Президентът Джоко Уидодо планира 300 00 хектара индустриални плантации за ориз, уж за да гарантира храна за  хората. “Cetak Sawah” е името на плана на индонезийски и буквално означава “принтиране на оризища”. Но тези плантации ще бъдат “принтирани” върху торфено-блатистите гори, които ако бъдат унищожени ще отделят милиони тонове въглероден двуокис в атмосферата.

Индонезийските торфено-блатисти гори, които представляват почти половината от всички тропически торфени земи са от критично значение за защитата на световния климат. Торфът складира 20 пъти повече въглерод от минералните почви. Унищожението на торфените блата допринася за 13 до 40% от световните въглеродни емисии всяка година.

Едно от предложените места за новия проект е провинцията на Централен Калимантан на остров Борнео. През 1990г. правителството по нареждане на диктатора Сухарто разчисти 1,4 милиона хектара торфено-блатисти гори там. Целта отново е била същата: да се осигури храна чрез индустриално производство на ориз. След като щетите са били нанесени проектът е бил изоставен, защото се оказало, че оризът не расте добре върху киселинната торфена почва.

Близо 200 индонезийски организации се изправят срещу този безумен нов план. Индонезийското правителство нищо ли не е научил от миналите си грешки? Къде е политическата воля наистина да се възстановят торфените земи? И защо правителството вижда индустриалното земеделие като решение, вместо да подкрепя малките фермери?

Подкрепи индонезийските организации с гласа си. Те имат нужда от цялата международна помощ, която могат да получат.

 

FB post