Международен ден на Земята  е най-големият нерелигиозен празник в света отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. Милиони северно американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.

За повече информация посетете сайтът на кампанията.

Крайно време е да осъзнаем и поемем отговорност за действията си. Да разберем, че с поведението си унищожаваме околната среда и видовете обитаващи я. Същата тази околна среда, наричана природа, която всъщност е нашият ЕДИНСТВЕН ДОМ!

Нека направим така, че всеки ден да е денят на Земята, като се грижим за нея.

Във видеото по-долу може да чуеш посланието, което природата има към цялото човечество. (клипа е с български субтитри)

Ти и природата сте ЕДНО! Обичай я и я опазвай!

 

 

FB post