Преди време публикувахме интервю с Петер Волебен, автор на световния бестселър “Тайният живот на дърветата“, в което ни разкрива част от невероятния и непознат за повечето от нас свят на дърветата. Интервюто и книгата му събудиха голям интерес сред повечето хора относно тази тема.

Сега имаме удоволствието да ви представим най-новата му книга “Социалната мрежа в природата“, която има потенциала също да стане световен бестселър.

Природата крие неподозирани изненади!

Ето и част от тях, за които може да научите повече в книгата.

–  Листопадът влияе на въртенето на земята.

–  Дъждовните червеи регулират броя на глиганите.

–  Иглолистните гори произвеждат дъжд.

–  Докато най-добрата човешка техника успява да превърне 85 процента от електричеството в светлина, светулките постигат квота от 95 процента.

–  Голям буреносен облак може само за минути да излее върху един квадратен километър площ до 30 000 кубични метра вода.

С най-новата си книга Петер Волебен продължава дейността си на просветител и възпитател на знанията и отношението ни към природата и нейното огромно значение за нашия живот. Отваря очите за един нов поглед към нейните феноменални способности – да осъществява комуникация и взаимна грижа между видовете.

Докато предишната му книга е посветена на конкретна област– дърветата, сега във фокуса на вниманието му е цялостното взаимодействие и взаимозависимост на флората и фауната. Иначе казано – тайната схема на природата за оцеляване и борба с активните дейности на човека върху нея.

Илюстрации за такива явления има във всяка глава от книгата на Волебен. Те са от удивителни до направо невероятни, но прецизно подкрепени с научни доказателства и изводи от различни изследвания на институти от САЩ, Европа, Япония.

Когато видим сриващите се крайречни брегове, олисели и посърнали, рядко се питаме защо това е така. Удивителното е, че причината може да е изчезването на хищниците или на бобрите от района. Всички знаем, че ако в африканската савана няма хищници, тя би заприличала на пустиня, но как дъждовните червеи определят преселването на глиганите  – това вече отива в сферата на удивителното.

В този аспект най-яркия пример може би е представеният от Волебен случай с вълците и речните корита в САЩ, природен парк Йелоустоун. В средата на 19 век там започва системно отстрелване на вълците от фермерите. През 1937 г. е убит и последният вълк на територията.

Wolves 800x500 1

И с годините започва една истинска катастрофа: необезпокояван от хищници, дивечът се размножава бързо, опасва всичко зелено и годно за храна – трева, фиданки, клони на дървета, цялата крайречна растителност. Реките започват да изяждат бреговете, променят руслото си, водата променя състава си, защото наоколо няма зеленина и дървета, които да я снабдяват с някои вещества. Бобрите измират, следователно – променя се скоростта на течението. Рибата намалява. Разливите стават все по-големи, зеленината все по-малко. Образуват се огромни меандри из цялата долина. Дивечът намира все по-малко храна, при него започват да се появяват болести, защото никой не регулира по естествен път стари и млади екземпляри от генерациите му.

Това продължава 60 години – до 1996 г., когато институтите вдигат тревога, че причината за тази катастрофа е избиването на вълците – естествените регулатори на популацията на тревопасния дивеч. И се стига до там, че САЩ внасят от Канада вълци, пускат ги на въпросната територия и оставят природата да се регулира сама.

В 240-те страници на новата книга на Петер Волебен е събрана изключително интересна, любопитна и полезна информация.

Тя не само дава знания, по-важно е, че ги представя с интригуващи факти и явления, пробужда интерес към природния свят, към екологията и опазването на природата.

За автора

ВолебенПетер Волебен е роден през 1964 г. Завършил е лесовъдство и повече от двадесет години е работил като служител в Дирекция по горите и горското стопанство. За да реализира екологичните си идеи, той напуска ведомството и днес ръководи Горска академия в област Айфел. Автор е на няколко бестселъра по темата за гората и опазването на природата, сред които и „Тайният живот на дърветата“. Преведена на над 20 езика, около нея не престава да се вдига шум, да текат дискусии в предавания, да се организират лекции и семинари. Тази книга въодушеви и развълнува хората по целия свят.

 

FB post