Най-вероятно си виждал/а подвеждащи реклами от една от най-замърсяващите индустрии. Например Shell, които твърдят, че се стремят към въглеродно неутрално производство, когато те самите са едни от главните причинители на климатичните промени.

Корпорациите от индустрията на изкопаеми горива години наред използват маркетингови трикове, за да се представят като зелени и чисти. Това е типичен пример за грийнуошинг“.

„Грийнуошинг“ (от англ. greenwashing) е похват за убеждаване на обществеността, че определена компания прави повече за опазване на природата, отколкото прави в действителност.

Добрата новина е, че забраната за реклама на изкопаемите горива получава все повече внимание. Няколко европейски държави вече предприеха мерки, за да ограничат грийнуошинга. Техните действия обаче не са достатъчни.

Ето защо Грийнпийс инициираха Европейска гражданска инициатива за забрана на рекламите и спонсорствата на изкопаеми горива в цяла Европа.

Ето и 5 причини да подкрепиш забраната на реклами за изкопаеми горива:

 1. Рекламата на компании, свързани с изкопаемите горива, като производителите на дизелови автомобили, води до повече продажби и следователно до повече емисии на CO₂. Пример: чрез рекламна кампания Audi продаде 132 700 повече автомобила, които сумарно отделят 5 175 300 тона CO₂. По този начин рекламите на изкопаеми горива допълнително задълбочават климатичната криза.

 2. Грийнуошингът от тази индустрия допринася за забавянето на своевременни действия за справяне с климатичните промени и необходимите спешни действия за отказ от изкопаемите горива. Съвместно проучване на „Грийнпийс“ – Нидерландия и журналистическия блог DeSmog анализира повече от 3000 реклами от индустрията на изкопаемите горива в социалните медии. От всички тези реклами почти 2/3 са грийнуошинг. Тоест опит за заблуда на обществото.

 3. Учените обявиха „код червено“ за климата и непрестанно посочват индустрията на изкопаеми горива като главен виновник. Днес хората и биоразнообразието са сериозно застрашени от горски пожари, суши, наводнения и други екстремни метеорологични явления. Това трябва да спре.

 4. Изчислено е, че замърсяването на въздуха от индустрията на изкопаеми горива е причинило 8,7 милиона смъртни случая по целия свят през 2018 г. Изкопаемите горива, както и тютюнопушенето, са вредни за здравето. Рекламите на тютюневата индустрия вече са забранени от законодателството на Европейския съюз. Защо не  и рекламите от индустрията на изкопаеми горива?

 5. Чрез Европейската гражданска инициатива имаме възможността да променим закона. Това е официална петиция до Европейската комисия (ЕК). Чрез нея можем да насърчим ЕК да промени законодателството. Ако съберем 1 милион подписа в рамките на една година, ЕК е законово длъжна да разгледа и обмисли забрана, подобна на тази за тютюневи изделия.

Подкрепи петицията, за да се съберат 12 000 подписа за цяла България и така да разкрием мрачната, токсична стратегия на индустрията за изкопаеми горива. 

FB post