Book Cover: Възможната България - Василка Маркова

Живи места? Това са места извън градовете, където предимно млади хора са отишли да живеят устойчиво и сравнително независимо.

Пътеводителят съдържа описание на над 30 места в 27 различни географски точки на територията на България, посетени от авторката, както и информация за още 17.

Отпечатан е на 100% рециклирани хартия и картон.

FB post