Наръчник-по-екологичен-преход

В наръчника са описани най-важните стъпки за формиране на вашата локална група за екологичен преход. Дадени са и множество интересни примери за подобни групи от пет континента. Целта на този наръчник е да запознае заинтересованите лица как се реализира екологичен преход в местната общност и как да се подсигурят допълнителни ресурси за бъдещата работа.

Повече за това как може да създадете устойчива общност може да научите от филма "Преходът 2.0".

FB post