Наръчник-по-зелено-застъпничество

Наръчникът за граждански действия по зелено застъпничество цели да даде насоки и да акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застрашаващи околната среда в България. В него са споделени практическия опит на природозащитни организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или НПО, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ преработено и обновено издание.

FB post