Book Cover: Наръчник на младия активист

Тази книжка съдържа думи,  които ще те напътстват за големи и смели дела. Текстовете са за активни и млади граждани с позиция, които искат да променят това, което не им харесва, да поправят грешките и да избегнат несправедливостта към хората и природата. С малките добрини, които този наръч от знание може да донесе, се надяваме да направим света ни по-цветен и обединен, свят, в който бъдещето е по-близо до мечтите ни.

FB post