Изграждането на стена от живи дървета по протежение на цял континент е „висока топка“. Решаването на проблемите със загубата на почви и опустиняването на земите все още е трудно постижимо предизвикателство. Но повече от 60 години след като за първи път е предложен, точно такъв проект вече е в ход на южната граница на Сахара. След завършването му той ще бъде най-голямата жива структура в света, три пъти по-голяма от Големия бариерен риф.

Какво е Великата зелена стена на Африка?

Това е проект за справяне с деградацията на почвата и настъпването на пустинята. Великата зелена стена е едно от най-вдъхновяващите и неотложни движения на нашето време. Това е инициатива, ръководена в Африка, която има за цел да създаде 8000 км ново световно чудо, преминаващо по цялата ширина на континента, за да промени живота на милиони към по-добро. След десетилетие работа и приблизително 15% реализация, инициативата започва да връща живота в деградиращите пейзажи на Африка в безпрецедентен мащаб.

ggw9 750x563 1

През 1952 година Ричард Сейнт Барбе Бейкър, британски учен по опазване на околната среда, предлага да се засади широка ивица дървета по южните граници на пустинята Сахара. Целта е дърветата да блокират вятъра и пясъка, които се движат на юг от пустинята и така с течение на времето да обърнат процеса на опустиняване и да подобрят качеството на почвата.

Докато е жив, Ричард Бейкър не успява да убеди другите в ефективността на своя план, но ето че през новото хилядолетие идеята му намира благодатна почва. През 2005 год. Олусегун Обасаньо, тогава президент на Нигерия, преразглежда идеята на г-н Бейкър и вижда в нея отговор на някои социални, икономически и екологични проблеми, засягащи региона Сахел – най-бедният в Сахара.

Приблизително 83% от африканците в селските райони на юг от Сахара се препитават със земеделие, но 40% от земята е изтощена от сушата, ерозията на почвата, човешката дейност и горещия климат. Повече от където и да е другаде на Земята населението на Сахел е засегнато от изменението на климата и милиони местни жители вече са изправени пред опустошителното му въздействие. Продължаващата суша, липсата на храна, конфликтите, породени от намаляващите природни ресурси и масовата миграция към Европа, са само част от многобройните последствия от климатичните промени.

ggw4 750x422 1

През 2007 година президентът Обасаньо спечелва подкрепата на Африканския съюз за осъществяване на проекта. Инициативата за Великата зелена стена стартира същата година. На 17 юни 2010 год. се учредява Панафриканската агенция на Великата зелена стена като междуправителствена организация с международен юридически капацитет, а през май 2015 год. в Дакар инициативата провежда първата си конференция. На форума африканските лидери потвърждават ангажимента си към проекта и обещават да ускорят неговия напредък с „Декларация от Дакар“, подписана от Буркина Фасо, Джибути, Еритрея, Етиопия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Судан и Чад.

Днес 21 африкански държави подкрепят начинанието, което се разраства. Конвенцията на ООН за борба с опустиняването е ключов партньор в инициативата, защото Великата зелена стена допринася съществено за осъществяване целите на ООН за устойчиво развитие – глобална програма, която цели да постигне по-справедлив и устойчив свят.

CrlRI6gWEAAdZemТака започва една грандиозна кампания за създаване на гора в сърцето на Африка. Но изграждането на стена от дървета вече не е главният приоритет, вместо това инициативата се превръща в средство за постигане на по-голяма цел: страните от региона да работят заедно за справяне с климатичните промени, за продоволствена сигурност и икономически растеж. Последните проекти например включват мерки за намаляване на ерозията на почвата и подобряване на управлението на водите в Нигерия, развитие на агробизнеса в Сенегал, управление на горското стопанство в Мали.

Всяка държава използва свой собствен подход за постигане на общата цел. Някои се фокусират върху промяна на общностите чрез образование, докато други разширяват инвестициите в технологии и обучение на земеделските производители. От стартирането на инициативата през 2007 г. животът вече се завръща в земята, носейки подобрена продоволствена подсигуреност, работни места и стабилност за живота на хората.

Вече 15 милиона хектара земя са залесени в Етиопия, в Сенегал са засадени 11,4 милиона дървета, в Нигерия са създадени 20 000 „зелени“ работни места, в Судан, Буркина Фасо и Нигер са възстановени общо над 4,500 хектара деградирала земя, милиони семена и разсад от местни дървесни видове са подготвени за засаждане.

До 2030 година амбицията на започнатите дейности е да се възстановят 100 милиона хектара земя и да се създадат 10 милиона зелени работни места, а създадените насаждания ще са в състояние да абсорбират 250 милиона метрични тона въглерод от атмосферата.

Повече от дървета

ggw13 750x250 1

Великата зелена стена е повече от просто растящи дървета и растения – тя преобразява живота на милиони хора в региона Сахел. Тя е инициатива, многократно надхвърляща представата за екологичен проект.

Великата зелена стена е:

 • Световно чудо, осъществявано от хората по цялата ширина на Африканския континент.

 • Създаване на плодородна земя, най-ценната природна даденост на планетата.

 • Тя е стена на надеждата срещу бедността и глада.

 • Инструмент, работещ за здравето и благополучието на най-бедните общности в света.

 • Естествен механизъм за връщане на водата.

 • Създаване на зелени работни места за реални доходи на семейства от Африка.

 • Причина да се прекъсне цикълът на миграция.

 • Устойчив модел на потребление за защита на природния капитал на Африка.

 • Бариера срещу изменението на климата в регион, където температурите се повишават по-бързо, отколкото където и да е другаде на Земята.

 • Символ на мира в страни, където конфликтите разрушават природата и общностите.

 • Символ на хармония с природата и партньорство между хората.

ggwcombined

Глобален символ

Великата зелена стена не е само за Африка. Това е глобален символ за човечеството, преодоляващо най-голямата си заплаха – бързо разпадащата се околна среда.
Тази инициатива показва, че ако можем да работим с природата дори на предизвикателни места като Сахел, можем да преодолеем неблагополучието и да изградим по-добър свят за следващите поколения.

Както китайските императори знаят твърде добре, на една велика стена е необходимо време да се изгради, но може да остане столетия. С участието и усилията на всички хора, зелената стена на Африка може да се окаже дори още по-дълговечна.

Филмът

През август тази година “Великата зелена стена” – документален филм за африканската инициатива, продуциран от Фернандо Мейрелис, е представен за първи път на филмовия фестивал във Венеция, а през септември на срещата на ООН по въпросите за климата в Ню Йорк.

Във филма, африканската певица и активистка от Мали –Ина Моджа, ни води на вълнуващо пътешествие по протежение на изграждащата се зелена стена на Африка. Докато Моджа страстно представя африканска мечта за поколение, което контролира собствената си съдба, тя ни напомня за огромната предстоящата задача на днешното поколение на Земята и за това, че времето не е на наша страна. Докато пътува през трудности, работа и надежда, филмът отразява по-дълбокия морален и екзистенциален въпрос, с който всички ние се сблъскваме:

“Ще предприемем ли действия преди да е станало прекалено късно?”

Официалната премиера на филма се очаква през 2020 година.

Източници: The Economist, Wikipedia, Greargreenwall.org

В статията “Голямото залесяване” можете да прочетете за други грандиозни проекти за залесяване.

 

FB post