Изсичането и изгарянето на горите е лошо за климата, вредно за човешкото здраве и ужасно за растенията и животните, за които горите са Дом. Въпреки това с всяка изминала година Европейския съюз става все по-зависим от горенето на дървесина за посрещане на целите си относно възобновяемата енергия. В същото време гражданите са принудени да дават милиарди под формата на субсидии за това фалшиво  климатично решение.

В момента европейските законодатели трябва да вземат важни решения относно това как да се справим с климатичната криза и кризата с биоразнообразието, как да създаваме енергия и как да запазим природата. Тези решения ще засегнат всички ни за десетилетия напред.

Сега е времето да кажем на европейските управници: Горенето на дървесина за електричество е бедствие за горите и климата и не е това, което хората искат като възобновяема енергия.

Количеството изгорена дървесина за електричество и отопление се е увеличило неимоверно много откакто ЕС я е включил към списъка с източници на възобновяема енергия. В ЕС 2/3 от възобновяемата енергия се получава от изгарянето на дървесина, повечето от която идва директно от горите.

Енергийната бедност е сериозен проблем в ЕС и много хора разчитат на дървесината за отопление. Тази петиция не казва, че “не трябва да използваме дървесината за енергия”. Въпреки това рентабилните субсидии за възобновяема енергия от биомаса води до още по-голямо изсичане на горите. Това увеличава емисиите на въглероден диоксид и упадъка на горските екосистеми. По този начин публичните средства, вместо да се насочат към технологии с нулеви емисии, като слънчевата и вятърна енергия, допринасят още повече за климатичната криза.

Подкрепете подписката тук, за да спре ЕС използването на дървесината за гориво!


Съдържание на писмото към петицията

До: Първи заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и правителствата на всички страни членки на ЕС

Уважаеми Г-н Тимерманс,

Запазването на природата и избягването на най-лошите последици от климатичните промени изисква изключителна отговорност да се защитят и възстановят естествените гори.

Въпреки това европейските лидери подкопават общите ни усилия да защитаваме горите и планетата. Как? Европейската политика води до увеличаващо се изсичане на горите и свързаните с това парникови емисии, като заблуждаващо представя горенето на дървесина за възобновяема енергия с “нулеви емисии.”

Изсичането и изгарянето на горите е лошо за климата, вредно за здравето, растенията и животните, за които горите са Дом. Въпреки това с всяка изминала година Европейския съюз става все по-зависим от горенето на дървесина за посрещане на целите си относно възобновяемата енергия.

Тази цена е прекалено висока.

Затова изискваме от европейските законодатели и страните членки на ЕС да:

– прекратят субсидиите и всичко стимулиращо изгарянето на горите и да пренасочат тези средства към енергийно ефективни и реални източници на възобновяема енергия с по-ниски емисии;

– да изключат енергията създадена от биомаса от списъка с цели за възобновяема енергия;

– направят приоритет защитата и възстановяването на горите и да създадат политика гарантираща запазването здравето на хората, биоразнообразието и климата.

 

FB post